Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

 

 

Deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie od 12 lutego 2024 do 19 lutego 2024. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego od 1 września 2024.

Wnioski o przyjęcie na wolne miejsca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie od 20 lutego 2024 do 1 marca 2024.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składają rodzice (opiekunowie), którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez komisję rekrutacyjną w danej placówce. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze Gminy.
We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce).


Aplikacja do elektronicznego wypełnienia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dostępna będzie na stronie  https://nabor.pcss.pl/gorzyce 
Aplikacja aktywna będzie tylko w wyżej wymienionych terminach.


Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i jego skan lub zdjęcie wraz z wymaganymi załącznikami dołączyć do elektronicznego wniosku.


Zgłoszenie kandydata będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia deklaracji kontynuacji lub wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej lub papierowej w terminach przyjmowania deklaracji i wniosków określonych w zarządzeniu.

Kategoria: Powiązane pliki [14]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-01-26 Klauzula elektroniczna rekrutacja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
Klauzula elektroniczna rekrutacja.pdf 100.72KB zobacz
pdf 2021-01-26 Oświadczenie o objęciu obowiązkowym przygotowaniu rodzeństwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Oświadczenie o objęciu obowiązkowym przygotowaniu rodzeństwa.pdf 78.83KB zobacz
pdf 2021-01-26 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa.pdf 77.55KB zobacz
pdf 2021-01-26 Oświadczenie o urlopie wychowawczym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
Oświadczenie o urlopie wychowawczym.pdf 75.9KB zobacz
pdf 2021-01-26 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.pdf 75.08KB zobacz
pdf 2021-01-26 Oświadczenie rodzica o dochodzie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
Oświadczenie rodzica o dochodzie.pdf 87.26KB zobacz
pdf 2021-01-26 Oświadczenie samotnym wychowywaniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Oświadczenie samotnym wychowywaniu.pdf 77.71KB zobacz
pdf 2021-01-26 Zaświadczenie o nie przyjęciu kandydata.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Zaświadczenie o nie przyjęciu kandydata.pdf 76.17KB zobacz
pdf 2021-01-26 Zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do Przedszkola Publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do Przedszkola Publicznego.pdf 77.35KB zobacz
Kategoria: Rekrutacja
pdf 2022-02-20 ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.616.2022 WÓJTA GMINY GORZYCE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.616.2022 WÓJTA GMINY GORZYCE.pdf 294.19KB zobacz
pdf 2024-02-12 zarządzenie rekrutacja przedszkola.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
zarządzenie rekrutacja przedszkola.pdf 238.56KB zobacz
pdf 2024-02-12 rekrutacja do przedszkoli informacja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
rekrutacja do przedszkoli informacja.pdf 98.25KB zobacz
pdf 2024-02-12 informacja o zapisach do klasy I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
informacja o zapisach do klasy I.pdf 81.87KB zobacz
pdf 2024-02-12 zarządzenie rekrutacja klasa I SP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
zarządzenie rekrutacja klasa I SP.pdf 221.53KB zobacz
do góry