Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

  • Przewodniczący: Iwona Herdzin
  • Zastępca: Dominika Styrnol
  • Skarbnik: Zuzanna Tatarczyk
  • Sekretarz: Agnieszka Sitek

WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TURZY ŚL.

Prosimy wpłacać na numer konta bankowego Banku Spółdzielczego w Gorzycach
Numer konta: 52 8469 0009 0054 0883 2000 0001

do góry