Opłaty

Wszelkich opłat w przedszkolu dokonujemy
- na indywidualne konto
lub
- u pani intendent - Aliny Grychnik

Biuro intendent czynne codziennie w godzinach:

6:00 - 14:00

OPŁATA ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU WYNOSI:

Opłata za pobyt:

  • 7:00-13:00 lub 8:00-14:00 tj. 6 godzin- 1 zł/dzień
  • 7:00-14:00 lub 7:30-13:30 lub 8:00-15:00 tj. 7 godzin- 2 zł/dzień
  • 7:00-15:00 lub 7:30- 15:30 lub 8:00-16:00 tj. 8 godzin- 3 zł/dzień
  • 7:00-16:00 tj. 9 godzin - 4 zł/dzień

Opłata za wyżywienie:

  •  7zł/dzień - trzy posiłki
  • Śniadanie - 1,5 zł
  • Obiad - 4 zł 
  • Podwieczorek - 1,5 zł

Płatności za wyżywienie dzieci należy uregulować przelewem do 10 - tego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na wygenerowany indywidualny rachunek bankowy według informacji wygenerowanej przez system ATMS Kids. 

Została również uruchomiona możliwość płatności poprzez system płatności internetowych PRZELEWY 24.  Koszt opłaty za przelew wynosi 0,7% naliczone od przelewanej opłaty w danym miesiącu - opłata ta obciąża wpłacającego (rodzica). 

do góry