Priorytety rozwoju

Priorytety rozwoju na lata 2018 - 2023

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

  • „Odkryjmy naszą małą ojczyznę” - edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci.
  • „Zdrowi odkrywcy” - edukacja prozdrowotna rozwijająca ogólną sprawność ruchową dziecka.
  • „Odkrywamy co w trawie piszczy” - edukacja ekologiczna i przyrodnicza.
  • „Odkryj swój talent” - edukacja artystyczna.
  • „Odkrywam świat literatury” - edukacja literacka i czytelnicza.
do góry