Strona główna/Szkoła Podstawowa/Dla Rodziców/Pedagog i psycholog/Osoby i instytucje, które niosą pomoc dziecku i rodzinie

Osoby i instytucje, które niosą pomoc dziecku i rodzinie

Pedagog szkolny mgr Ewa Styrnol oraz psycholog szkolny mgr Katarzyna Mróz
- prowadzą na terenie szkoły pomoc psychologiczno - pedagogiczną, prowadząc zadania z zakresu profilaktyki. Kontakt poprzez dziennik elektroniczny oraz telefoniczny poprzez sekretariat szkoły

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

 • ul. Raciborska 27 44-350 Gorzyce
 • tel.: +48 32 45 11 671, +48 32 45 14 444
 • e-mail: ospgorzyce@go2.pl 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział miejski w Wodzisławiu Śląskim

TPD jest pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego działające na rzecz i dla dobra dzieci. Celem jest:

 • ochrona dzieci przed patologią społeczną i złym traktowaniem
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, zapobieganie wychowaniu poza rodziną
 • inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania i opieki dziecka niepełnosprawnego i przewlekle choregoi inne.

Biuro Porad Obywatelskich w Radlinie

BPO jest miejscem gdzie każdy obywatel może skorzystać z porady. Ponadto porady udzielane w tym miejscu cechuje bezpłatność, bezstronność, otwartość poufność, niezależność, rzetelność. BPO jest otwarte dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poszukujących rozwiązania swoich problemów.

Biuro udziela porad w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych, socjalnych, świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz zatrudnienia i bezrobocia. Ponadto udziela informacji w sprawach spadkowych, konsumenckich, własności, niepełnosprawności i wielu innych.

BPO udziela również porad za pośrednictwem telefonu oraz maila, odpowiada także na listy.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim

 • ul. Mendego 3, 44-300 Wodzisław Śląski
 • tel.: +48 32 456 19 93
 • e- mail: ppp-wodzislaw@wp 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

 • ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl.
 • tel.: +48 32 455 60 32
 • e- mail:  

Placówka całodobowa. Ośrodek prowadzi programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy domowej.

do góry