Ważne terminy

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432, z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)).

 • 1 września 2022 r.: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 16 listopada 2022 r.: Dzień Patrona Szkoły ks. Ewalda Kasperczyka,
 • 12 grudnia 2022 r.: dostarczenie informacji do rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi na I półrocze,
 • 23 - 31 grudnia 2022 r.: zimowa przerwa świąteczna,
 • 5 stycznia 2023 r.: wystawienie proponowanych ocen na I półrocze roku szkolnego 2022/2023,
 • 11 stycznia 2023 r.: ostateczne wystawienie ocen na I półrocze roku szkolnego 2022/2023,
 • 12 stycznia 2023 r.: konferencja klasyfikacyjna,
 • 16-29 stycznia 2023 r.: ferie zimowe,
 • 6-11 kwietnia 2023 r.: wiosenna przerwa świąteczna,
 • 19 maja 2023 r.: dostarczenie informacji do rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego 2022/2023,
 • Egzamin ósmoklasisty
  • język polski - 23 maja 2023 r. - godz. 9:00
  • matematyka - 24 maja 2023 r. - godz. 9:00
  • język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. - godz. 9:00,
 • 12 czerwca 2023 r.: wystawienie proponowanych ocen na koniec roku szkolnego 2022/2023,
 • 15 czerwca 2023 r.: ostateczne wystawienie ocen na koniec roku szkolnego 2022/2023,
 • 19 czerwca 2023 r.: konferencja klasyfikacyjna,
 • 21 czerwca 2023 r.: Dzień Aktywności Fizycznej, Komers klas 8.,
 • 22 czerwca 2023 r.: Dzień z wychowawcą,
 • 23 czerwca 2023 r.: uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023,
 • 25 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.: wakacje.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

 • 14 październik 2022r.: Dzień Edukacji Narodowej (na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych),
 • 1 listopada 2022 r.: Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2022 r.: Święto Niepodległości,
 • 1 styczna 2023 r.: Nowy Rok,
 • 6 stycznia 2023 r.: Święto Trzech Króli,
 • 1 maja 2023 r.: Święto Pracy,
 • 3 maja 2023 r.: - Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 8 czerwca 2023 r.: - Boże Ciało.

Dodatkowe dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych:

 • 31 października 2022 r.,
 • 2 maja 2023 r.,
 • 26 maja 2023 r.,
 • 9 czerwca 2023 r.,
 • 20 czerwca 2022 r.
do góry