Doradca zawodowy

Doradca zawodowy -  mgr Ewa Styrnol

Godziny pracy doradcy zawodowego

 • klasy 7 - pierwsze półrocze wg. wcześniejszych ustaleń
 • klasy 8 - drugie półrocze wg. wcześniejszych ustaleń

Oferta doradcy zawodowego

Doradca zawodowy prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów w zakresie:

 • Rozwijania świadomości własnych uzdolnień i predyspozycji,
 • Poruszania się po świecie zawodów,
 • Przygotowania do wyboru optymalnej drogi edukacyjnej,
 • Planowania własnej ścieżki kariery zawodowej,
 • Pozyskiwania informacji o lokalnym rynku pracy, krajowym i europejskim,
 • Szukania sposobów radzenia sobie z trudnymi decyzjami,
 • Autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej,
 • Radzenia sobie ze stresem, planowania czasu,
 • Roli motywacji i afirmacji w pracy nad samym sobą,
 • Inne...

Doradca zawodowy oferuje:

 • Porady i informacje zawodowe dla uczniów i ich rodziców,
 • Diagnozę zdolności i predyspozycji zawodowych,
 • Pomoc w zakresie kierowania w sprawach trudnych do specjalistów,
 • Współpracę z instytucjami wspierającymi pracę doradczą szkoły.

Doradca zawodowy dysponuje:

 • Testami badającymi predyspozycje zawodowe,
 • Informacjami o ścieżkach kształcenia,
 • Informatorami o zawodach, opisami zawodów,
 • Multimedialnymi programami doradczymi,
 • Informacjami o lokalnym rynku pracy, zawodach przyszłościowych,
 • Filmami instruktażowymi,
 • Publikacjami z zakresu doradztwa zawodowego.
do góry