Godziny pracy pedagoga i psychologa

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

mgr Ewa Styrnol

 • Poniedziałek ---
 • Wtorek 08:00-10:45, 11:30-13:00
 • Środa 10:40-14:40
 • Czwartek 08:00-09:00, 11:15-13:45
 • Piątek: 11:45-14:00

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

mgr Sabina Wróbel

 • Poniedziałek 09:00-12:00
 • Wtorek 09:55-10:55, 12:55-13:55
 • Środa 09:00-11:00, 11:55-13:55
 • Czwartek 09:55-11:55
 • Piątek: 09:55-11:55

Godziny pracy psychologa szkolnego:

mgr Dorota Michna

 • Poniedziałek 09:00-11:30
 • Wtorek 08:00-10:30
 • Środa 13:00-14:30
 • Czwartek ---
 • Piątek ---

Komu pomagamy?

 • Uczniom mającym trudności:
  • z nauką
  • z zachowaniem
  • zdrowotne
 • Uczniom zdolnym w organizowaniu działań szkolnych i pozaszkolnych
 • Ich rodzinom, bliskim
 • Nauczycielom

W jaki sposób?

Formy pomocy:

 • wstępna diagnoza trudności w uczeniu się, współpraca w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • koordynowanie pomocy dydaktycznej w formie:
  • zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • organizacji zajęć logopedycznych
 • współorganizowanie z wychowawcą klasy zespołów samopomocowych dla uczniów
 • monitorowanie absencji szkolnej i realizacji obowiązku szkolnego
 • diagnoza środowiska wychowawczego ucznia
 • budowanie systemu materialnej pomocy dzieciom
 • diagnoza klasy pod kątem występujących relacji, problemów
 • zapobieganie niedostosowaniu i patologii społecznej przez wczesną interwencję w przypadku jej występowania w jakikolwiek formie
 • mediacje w rozwiązywaniu problemów w środowisku szkolnym, pozaszkolnym
 • przygotowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej
 • wsparcie rodziców uczniów z problemami w uczeniu się
 • wspieranie rodziców na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych wychowawczo
 • wspieranie oddziaływań wychowawczych środowiska domowego dziecka z zaburzeniami zachowania
 • kierowanie rodziców, opiekunów uczniów do wyspecjalizowanych instytucji i służb pomocowych w celu dalszych działań interwencyjno-naprawczych
 • koordynowanie warsztatów i prelekcji dla rodziców, nauczycieli i uczniów (w zależności od potrzeb)
 • pomoc nauczycielom dydaktykom w opracowaniu metod pracy z uczniem z obniżonymi wymaganiami, deficytami rozwojowymi i indywidualnym tokiem nauczania
 • współpraca z lokalnym systemem opieki i pomocy dziecku i rodzinie.

W każdej ważnej dla dziecka sprawie, spotkamy się z Państwem w dogodnym terminie - po wcześniejszym kontakcie poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznym pod numerem: +48 32 451 10 32.

do góry