Cyfrowobezpieczni.pl

Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

W roku szkolnym 2016/ 2017 szkoła przystąpiła do projektu CYFROWOBEZPIECZNI.PL - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Projekt jest realizowany do czerwca 2018 roku.

Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".

Od tego czasu (jak co roku) uczniowie, rodzice i nauczyciele byli wielokrotnie szkoleni w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym poprzez rozmowę z policjantem, Mentorem, Edukatorem zewnętrznym, na lekcjach wychowawczych i zajęciach komputerowych przez nauczycieli i Szkolnego Mentora Bezpieczeństwa Cyfrowego. W czasie tych rozmów uświadamiano uczniom, iż w sieci nie jesteśmy anonimowi, tłumaczono jakie możliwości i zagrożenia związane są z internetem, czym jest cyberprzemoc, jak na nią reagować oraz jak jej zapobiegać, a przede wszystkim tłumaczono gdzie szukać pomocy, gdy się z nią zetkniemy. Ponadto zapoznano uczniów z nowymi grami na stronie internetowej cyfrowobezpieczni.pl.

Nauczycielka informatyki/zajęć komputerowych Pani Aneta Sikora uzyskała Certyfikat Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa stając się koordynatorem inicjatyw związanych z bezpieczeństwem cyfrowym w szkole.

W czerwcu 2017 roku zorganizowaliśmy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. W jego ramach Edukator zewnętrzny spotkał się z dyrektorem i nauczycielami w celu zmotywowania wszystkich do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w sieci. Z warsztatów z panią Edukator skorzystały trzy klasy trzecie, które uczyły się lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania swego rozwoju jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo oraz ucząc zasad mądrego korzystania z internetu i urządzeń cyfrowych. Rodzice uczniów również byli szkoleni w tym temacie (z wykorzystaniem filmu "Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata?" oraz przewodników dla rodziców). Ponadto zachęcono ich do korzystania ze strony cyfrowobezpieczni.pl, gdzie zamieszczone są wszelkie ważne informacje na ten temat.

Pod koniec lutego 2018 roku odbędzie się kolejny Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, z którego relację zamieścimy na szkolnej stronie internetowej.

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/ 

do góry