Patron szkoły

Ksiądz Ewald Kasperczyk był postacią znaną na całym Śląsku.

Ksiądz Ewald Kasperczyk Urodził się 17 maja 1914 roku w Kochłowicach koło Katowic. Był trzecim dzieckiem Józefa i Zofii z domu Laubus. W wieku 6 lat wstąpił do powszechnej szkoły ludowej w Kochłowicach, gdzie uczył się przez pięć lat. Następnie kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum w Katowicach, później Komunalnym Gimnazjum Koedukacyjnym im. Władysława Reymonta w Nowym Bytomiu. 6 marca 1930 roku zdał maturę, po czym wstąpił do Seminarium Duchownego w Katowicach. 10 grudnia 1939 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego.

Proboszcz patrona naszej szkoły (ks. Franciszek Szulc z parafii w Kochłowicach) pisał do Rektora Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach:

Będzie z niego kapłan ruchliwy, chętny do pracy i zaradny w ciężkich sytuacjach…

Przywołany rys osobowości wydaje się niezwykle trafny dla postaci księdza Ewalda Kasperczyka, który charakteryzował się wielkim dynamizmem, ogromną energią działania oraz przedsiębiorczością.

Placówki Księdza Ewalda Kasperczyka

1. PARAFIA W MICHAŁOWICACH

19 stycznia 1940 roku ksiądz Ewald Kasperczyk został skierowany do parafii w Michałowicach, gdzie pełnił obowiązki przez dwa lata. Był to czas hitlerowskiej okupacji, czas świadczenia niekiedy ceną własnego życia za wierność ewangelicznym ideałom, Świadkowie tamtych wydarzeń zgodnie potwierdzają, że ksiądz Ewald nie bał się represji ze strony władz niemieckich i dzielnie wypełniał swoje obowiązki duszpasterskie. Bronił polskości, niósł pomoc prześladowanym Żydom. Był za to szykanowany (nie pierwszy i nie ostatni raz w swoim życiu).

2. PARAFIA W PRZEŁAJU

Od 1942 roku ksiądz Ewald Kasperczyk pracuje w parafii w Przełaju.

3. PARAFIA POD WEZWANIEM WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

8 maja 1945 roku ksiądz Ewald Kasperczyk przeniesiony został do pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim. Pracując jako młody wikary zasłynął wkrótce z wielkiej życzliwości i dobrego słowa okazywanego swoim parafianom w trudnym, krańcowym okresie wojny. Wszystkim imponował jego niezwykły zapał do pracy i poświęcenie dla innych.

Z jego nieutrudzoną pilnością związany był talent organizacyjny. W wodzisławskim jeszcze okresie swej posługi kapłańskiej ksiądz Ewald Kasperczyk zorganizował kuchnię polową dla biednych i bezdomnych wodzisławian oraz dla ofiar wojny.

Duchowny nie tracił z pola widzenia spraw młodzieży - widząc skalę demoralizacji spowodowanej wojną, poświęcił się pracy dla harcerstwa (przez jakiś czas był kapłanem hufca ZFP w Wodzisławiu Śląskim).

4. PARAFIA W JEDŁOWNIKU

W 1947 roku ksiądz wikary został przeniesiony do pracy w charakterze administratora w parafii Jedłownik, gdzie później został proboszczem.

W tym właśnie okresie ksiądz Kasperczyk podjął próbę wybudowania w Turzy Śląskiej kościoła. Turza była wtedy jeszcze mała wioską. Ludności jednak przybywało, a droga do starego drewnianego kościoła w Jedłowniku pod wezwaniem świętej Barbary była długa i uciążliwa. Stopniowo więc rodziła się myśl o budowie nowego kościoła. Tę myśl podchwycił ksiądz Ewald, który zaangażował do tej idei całą miejscowość w tym jakże trudnym powojennym okresie, zmagając się z biedą, niechęcią nielicznych i oporami ówczesnej władzy ludowej. w 1948 roku wybudowano w Turzy nowy kościół.

5. PARAFIA W TURZY ŚLĄSKIEJ

Z inicjatywy księdza Ewalda Kasperczyka, który odnosił się wielką pobożnością do Matki Boskiej Fatimskiej, kościół w Turzy został nazwany jej imieniem. W samej Turzy natomiast, dzięki gorliwej posłudze kapłańskiej patrona naszej szkoły, zrodził się nowy, ważny ośrodek kultu maryjnego.

Ksiądz Ewald Kasperczyk okazał się znakomitym kaznodzieją, doskonałym mówcą, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, szczerze zatroskanym o los wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, którzy kroczą po poplątanych ścieżkach życia.

Ksiądz Ewald Kasperczyk Patron naszej szkoły zmarł 16 listopada 1980 roku. Pochowany został w kościele parafialnym w Turzy Śląskiej, w którego rozwój włożył tyle serca i energii.

Uroczystość nadania imienia ks. Ewalda Kasperczyka oraz przekazanie sztandaru szkole odbyło się 16 listopada 1995 roku jako uwieńczenie obchodów 110-lecia szkoły.

 

Parafia Ks Ewalda Kasperczyk

do góry