Strona główna/Aktualności/Akademia wiedzy

Akademia wiedzy

12 Września 2020

Akademia wiedzy

Obraz zawiera logotypy

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.                          

 W ramach umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-03G3/19 z dnia 08.07.2020 r.

 Oś Priorytetowa XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Wartość całkowita projektu: 370.732,60 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 333.659,34 zł. 

Realizacja odbywać się będzie w  szkołach podstawowych na obszarze gminy tj:

a) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach

b) w Szkole Podstawowej Wincentego Woźniaka w Czyżowicach;

c) w Szkole Podstawowej w Rogowie;

d) w Szkole Podstawowej ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej;

e) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olzie;

Celem projektu jest: Celem głównym projektu jest dostęp do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego dla 700 uczniów szkół podstawowych tj.  wiejskiej Gminy Gorzyce i poprawa średniej ocen uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do roku

2019/2020 w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz j. angielskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych oraz zajęć wyrównawczych oraz zindywidualizowanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych przy wykorzystaniu TIK w procesie dydaktycznym,. Zostaną również podniesione kompetencje nauczycieli . Cele szczegółowe:

- wyrównywanie dysproporcji uczniów słabszych oraz rozwój umiejętności i zainteresowań z zakresu przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych i języka ang.

- zwiększenie oferty edukacyjnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów ze SPE

- wzrost kompetencji nauczycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu Akademia wiedzy realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2020-09-12 Regulamin.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
Regulamin.pdf 9MB zobacz

do góry